top of page

KLACHT MELDEN?Uiteraard zijn wij je graag zo goed mogelijk van dienst. Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening. Jouw ervaring en mening nemen wij zeer serieus en daarom horen wij graag van je. Hieronder lees je hoe je dit het beste kunt doen.

Klachten formulier

Hoe kan ik een klacht indienen? 

Ben je bij Quintes Underwriting verzekerd? Dan kan je allereerst contact opnemen met je adviseur. Kom je er met je adviseur niet uit of ben je anderszins ontevreden over Quintes Underwriting, dan kan je je klacht aan ons voorleggen.

Je kunt je klacht schriftelijk sturen naar:
Quintes Underwriting
T.a.v. de afdeling Legal & Compliance - Klacht
Postbus 68
4180 BB Waardenburg

Of per mail naar legal@quintes.nl

Wat kan ik doen om de klachtenprocedure te versnellen?

Geef zo precies mogelijk aan waar je ontevreden over bent en wat volgens jou de beste oplossing zou zijn. Selecteer daarnaast de locatie waarop jouw klacht betrekking heeft, dat kan simpel via het drop-down menu in het online klachtenformulier. Heb je relevante documenten? Stuur deze dan naar ons toe.

Wat wordt er met mijn klacht gedaan?

Je klacht wordt geregistreerd in ons klachtenregistratiesysteem, waarna deze in behandeling wordt genomen door een persoonlijke klachtencoördinator. Hij/zij overlegt voor jou met de betreffende afdeling hoe wij de klacht voor je op kunnen lossen. Je ontvangt uiterlijk binnen twee weken een inhoudelijke reactie. Mocht er meer tijd nodig zijn voor de afhandeling van jouw klacht, dan informeren wij je hierover.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Mocht je van mening zijn dat wij niet adequaat op je klacht hebben gereageerd, dan kun je je wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

 

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Op de website van het Kifid lees je meer over de procedure.
Postbus 93257 2509 AG Den Haag
Telefoon: (0900) 355 22 48 K
Quintes Underwriting is bij het KiFiD geregistreerd onder nummer 300.012175.

Onlinegeschillenbeslechting (EU) Online verkopen van goederen en diensten valt onder de Europese “richtlijn ADR consumenten”. ADR staat voor “Alternatieve geschillenbeslechting (alternative dispute resolution)”. Meer informatie hierover lees je op het ADR-platform.
Heb je vragen of opmerkingen? Stuur deze naar legal@quintes.nl. Wij stellen je opmerkingen op prijs en beantwoorden je vragen graag.

bottom of page